Lituanicon XXXV: FOLKLORAS

Literatūrinio Lituanicon 2020 konkurso “Ateitis yra dabar” taisyklės

 1. Reikalavimai kūriniui: proza, iki 15 000 spaudos ženklų (su tarpais). Didesni kūriniai nepriimami. 
 2. Žanras neribojamas, bet turi būti fantastika: mokslinė fantastika, fantasy, mistika, siaubas, urban fantasy, etc. Sąsaja su dabartimi/ateitimi – būtina. Kilus ginčui dėl kūrinio atitikimo žanrui sprendžia vertinimo komisija. Žanro neatitinkantys kūriniai konkurse nedalyvauja.
 3. Kūrinys privalo būti naujas arba viešai nepublikuotas (įskaitant publikavimą internete). Kūrinys turi būti savarankiškas (ne būsimo/esamo didesnio kūrinio dalis). Kūriniai, kuriuose gausu gramatikos ir kitų kalbos klaidų, vertinami nebus. 
 4. Dalyvio mokestis: pateikiant kūrinį konkursui reikia sumokėti 5 EUR dalyvio mokestį. 
 5. Vienas autorius gali pateikti vieną kūrinį tikru vardu ir pavarde, kuriuos žinos tik konkurso koordinatorius. Slapyvardės pasirinkimas galimas tik publikavimo tikslais po Lituanicono (taip pat žr. 11 punktą). Kūrinys su tikru vardu ir pavarde bei pavedimo kopija siunčiamas el. paštu: litkonkursas@lituanicon.lt. Pavedimo duomenys pateikiami šių nuostatų pabaigoje. Jeigu dalyvio mokestį sumoka kitas žmogus, turi būti nurodoma, už kokio dalyvio dalyvavimą mokama. 
 6. Kūrinys turi būti pateiktas įprastiniais formatais: .docx, .odt, kt. 
 7. Kūrinius anonimiškai vertina konkurso komisija dešimtbalėje sistemoje. Konkurso komisiją sudaro 7 nariai. Konkurso komisijos sudėtis skelbiama Lituanicono metu, prieš apdovanojant konkurso laimėtojus. Konkurso komisijos nariai ir koordinatorius konkursui pateikti savo kūrinių negali. Konkurso koordinatorius nėra komisijos narys.
 8. Kūriniai, surinkę daugiausiai komisijos narių skirtų balų, skelbiami nugalėtojais. Numatomos trys prizinės vietos, kurių autoriai bus paskelbti Lituanicono metu ir apdovanoti Lituanicono rėmėjų prizais. Komisija, atsižvelgdama į kūrinio ypatybes, gali įsteigti ir specialius prizus žanriniams kūriniams (pvz., geriausias humoras ar pan.) 
 9. Komisijos sprendimai galutiniai ir neskundžiami.
 10. Bet koks konkurso dalyvio poveikis konkurso komisijos nariui lemia kūrinio pašalinimą iš konkurso. 
 11. Konkurso metu dalyvių kūriniai publikuojami viešai interneto svetainėje www.lituanicon.lt. Iki nugalėtojų paskelbimo kūriniai publikuojami tik anonimiškai, t.y. nenurodant autoriaus vardo, pavardės arba slapyvardžio. Pasibaigus kūrinių priėmimui organizuojamas publikos balsavimas, kurio nugalėtojas taip pat apdovanojamas Lituanicono metu. 
 12. Kūrinių laukiame nuo gegužės 25 d. iki rugpjūčio 20 d. 

Rekvizitai dalyvio mokesčiui sumokėti:

Gavėjo pavadinimas: Asociacija “TL Draugija”

Gavėjo kodas: 302445265

Bankas: AB SEB Bankas

Sąskaitos nr.: LT427044060007479400

Mokėjimo paskirtis: Literatūros konkursas

Papildymas

Kadangi daug kam įdomu, kas yra konkurso komisijoje, nusprendėme ją paskelbti. Atkreipiame jūsų dėmesį – komisija už savo darbą atlygio negaus.

Nariai:


Lina Kulikauskienė (Darbutaitė) – rašytoja, “Geriausios Lietuvos fantastikos” premijų laureatė.

Širšė – rašytoja, fantastinio romano “Spiečius” autorė

Greta Musteikienė – rašytoja, fantastinių romanų “Alsuojanti tamsa” ir “Šešėlių saulė” autorė.

Marius Burokas – poetas, publicistas, literatūros kritikas, fantastikos entuziastas

Gintautas K. Ivanickas – rašytojas, lietuviškos fantasy pradininkas, romanų “Laumės mėnuo” ir “Tamsa ryja tamsą” autorius.

Mažvydas Jastramskis – fantastikos entuziastas, knygų apžvalgininkas, politologas

Justinas Žilinskas – rašytojas, fantasy vaikams ir paaugliams autorius (kauko Gugio serija), romanų “Genomas 3000” ir “KGB vaikai” autorius.