Lituanicon XXXV: FOLKLORAS

Fantastinio vizualiojo meno konkurso „MIESTAS“ taisyklės

Fantastinio vizualiojo meno konkurso „MIESTAS“ taisyklės

🖤 Vertinimo komisija:
Grafikos dizainerė, iliustratorė Kristina Moisejenko
Fotomenininkas, dailininkas Paulius Noreika-PoulO
Dailininkas Gediminas Skyrius
Fotomenininkė Inga Dinga

Reikalavimai kūriniui

☑️ Kūrinio tema: MIESTAS

☑️ Kūrinio pavidalas: konkursinis darbas turi būti fantastinis piešinys, koliažas ar bet kas, atitinkantis vizualiojo meno kriterijus. Vienas autorius gali atsiųsti iki dviejų darbų. Prie siunčiamo darbo galima pridėti neilgą (iki 500 spaudos ženklų) aprašymą, kuris bus skelbiamas kartu su darbu. Prie siunčiamo darbo būtina pridėti autoriaus amžių.

☑️ Kūrinio žanras ir formatas: žanrai, stilistika ir formatas neribojami. Siunčiant darbą, prašome nurodyti jo atlikimo techniką. Darbus prašome pateikti *.jpg formatu.

💸 Šiemet vietoje dalyvio mokesčio skatiname pasirinktą sumą pervesti paramą 💙💛 Ukrainai renkančioms organizacijoms (siunčiant konkursinį darbą prie laiško reikėtų pridėti išrašo kopiją ar kitokį mokėjimo įrodymą, kurį reikėtų pridėti siunčiant savo darbą). Studentai ir moksleiviai konkurse dalyvauja nemokamai, siunčiant konkursinius darbus reikėtų pridėti studento/moksleivio pažymėjimo skenuotą kopiją. Nemokamai konkurse dalyvauja ir Ukrainos piliečiai.

☑️ Galutinė pateikimo data 👉 2022-08-28

☑️ Adresas kuriuo siųsti kūrinį ir kitus pridedamus dokumentus 👉 info@lituanicon.lt, laiško pavadinime įrašyti „Vizualiojo meno konkursui“.

☑️ Vertinimo tvarka: kūriniai komisiją pasieks anonimiškai. Kūriniai bus suskirstyti pagal autorių amžių į kategorijas. Dalyviai iki 18 metų dalyvaus vaikų konkursinėje kategorijoje. 18 metų amžiaus ir vyresni dalyviai dalyvaus suaugusiųjų kategorijoje. Kiekvienas komisijos narys darbus vertins individualiai dešimtbalėje sistemoje, vėliau konkurso kuratorius susumuos rezultatus. Geriausiai įvertintų kūrinių autoriai bus apdovanoti „Lituanicon“ organizatorių prizais.

Prizai

💥 Geriausiai įvertintų kūrinių autoriai bus apdovanoti „Lituanicon“ organizatorių prizais.

🏆 I – III vietų laimėtojai bus apdovanoti rėmėjų prizais, o pirmosios ir antrosios vietų laimėtojai – dar ir atitinkamai „Domestika“ virtualiais kursais (I vieta – 2 kursai, II vieta – 1 kursas). Konkurso dalyvių apdovanojimas vyks festivalio „Lituanicon XXXIII: Miestas“ metu.

🏆 Vaikų kategorijos I – III vietų laimėtojai bus apdovanoti rėmėjų prizais, o pirmosios vietos laureatai laimės ir dailės reikmenų parduotuvės „Art Inn“ dovanų kuponą. Konkurso dalyvių apdovanojimas vyks festivalio „Lituanicon XXXIII: Miestas“ metu.

💥 Prizininkų apdovanojimas vyks „Lituanicon XXXIII: Miestas“ metu, rugsėjo 10 d. Vilniuje.
Laimėtojų konkursiniai darbai bus atspausdinti ir eksponuojami parodoje „Lituanicon XXXIII: Miestas“ metu, rugsėjo 10 d. Vilniuje.

Papildomos sąlygos

✅ Konkurse gali dalyvauti visi norintys išskyrus komisijos narius ir kuratorių.
✅ Konkurse dalyvaujantis darbas negali būti publikuotas anksčiau, taip pat negali būti dalyvavęs jokiame kitame konkurse.
✅ Organizatoriai pasilieka teisę nepriimti darbų, kurie pažeidžia LR įstatymus, skatina neapykantą ar kitaip prieštarauja etikai.
✅ Už plagijavimą konkurso dalyvis šalinamas be teisės siųsti kitą darbą. Apie tai pranešama konkurso dalyviui.
✅ Jei autorius nori atsiimti savo darbą iš konkurso, jis gali tai padaryti iki galutinės darbų pateikimo termino pabaigos (2022 08 28).
✅ Jeigu autorius nenori, kad jo darbas būtų eksponuojamas parodoje, turi apie tai pranešti iki galutinės darbų pateikimo pradžios.

Siųsdami savo kūrinius į konkursą, sutinkate su visomis konkurso sąlygomis.