Lituanicon XXXV: FOLKLORAS

Fantastinio vizualiojo meno konkursas „ŠIURPAS“

Kviečiame visus fantastikos gerbėjus išbandyti savo jėgas šiurpaus vizualiojo meno konkurse 😱

💀 Fantastinio vizualiojo meno konkurso „ŠIURPAS“ taisyklės:👻 

Reikalavimai kūriniui:
☑️ Kūrinio tema: šiurpas, siaubas, viskas, kas baisu 😃
☑️ Kūrinio pavidalas: konkursinis darbas turi būti žmogaus sukurtas fantastinis piešinys, koliažas ar bet kas, atitinkantis vizualiojo meno kriterijus. Prie siunčiamo darbo galima pridėti neilgą (iki 500 spaudos ženklų) aprašymą, kuris bus skelbiamas kartu su darbu. Prie siunčiamo darbo būtina pridėti autoriaus amžių.
☑️ Kūrinio žanras ir formatas: žanrai, stilistika ir formatas neribojami. Siunčiant darbą, prašome nurodyti jo atlikimo techniką. Darbus prašome pateikti *.jpg formatu.
☑️ Šiemet konkursas nemokamas! Vietoje dalyvio mokesčio siūlome pagal galimybes paaukoti Ukrainai padedančiom organizacijom.
☑️ Galutinė pateikimo data (2023-09-17).
☑️ Adresas kuriuo siųsti kūrinį ir kitus pridedamus dokumentus info@lituanicon.lt, laiško pavadinime įrašyti „Vizualiojo meno konkursui“.
☑️ Vertinimo tvarka: darbus vertins kompetetinga komisija, kūriniai komisiją pasieks anonimiškai. Kūriniai bus suskirstyti pagal autorių amžių į kategorijas. Dalyviai iki 18 metų dalyvaus vaikų konkursinėje kategorijoje. 18 metų amžiaus ir vyresni dalyviai dalyvaus suaugusiųjų kategorijoje. Kiekvienas komisijos narys darbus vertins individualiai dešimtbalėje sistemoje, vėliau konkurso kuratorius susumuos rezultatus. Geriausiai įvertintų kūrinių autoriai (I, II, III vieta) bus apdovanoti „Lituanicon“ organizatorių specialiais prizais.
☑️ Konkurso dalyvių apdovanojimas vyks festivalio „Lituanicon XXXIV: Šiurpas“ metu, spalio 7 d. Vilniuje, SMK kolegijoje.

🏆 Prizai:
🕯️Geriausiai įvertintų kūrinių autoriai (I, II, III vieta) bus apdovanoti „Lituanicon“ organizatorių specialiais prizais. I vieta taip pat bus apdovanota kuponu į dailės reikmenų parduotuvę!
🕯️Prizininkų apdovanojimas vyks „Lituanicon XXXIV: Šiurpas“ metu, spalio 7 d. Vilniuje.
🕯️Konkursiniai darbai bus paskelbti “Lituanicon” facebook puslapyje bei atspausdinti ir eksponuojami parodoje, vykstančioje festivalio metu.

Papildomos sąlygos:
👉 AI programomis kurtų darbų nepriimame.
👉 Konkurse gali dalyvauti visi norintys išskyrus komisijos narius ir kuratorių.
👉 Konkurse dalyvaujantis darbas negali būti publikuotas anksčiau, taip pat negali būti dalyvavęs jokiame kitame konkurse.
👉 Organizatoriai pasilieka teisę nepriimti darbų, kurie pažeidžia LR įstatymus, skatina neapykantą ar kitaip prieštarauja etikai.
👉 Už plagijavimą konkurso dalyvis šalinamas be teisės siųsti kitą darbą. Apie tai pranešama konkurso dalyviui.
👉 Jei autorius nori atsiimti savo darbą iš konkurso, jis gali tai padaryti iki galutinės darbų pateikimo termino pabaigos (2023 09 17).
👉 Jeigu autorius nenori, kad jo darbas būtų eksponuojamas parodoje, turi apie tai pranešti iki galutinės darbų pateikimo pradžios.

Siųsdami savo kūrinius į konkursą, sutinkate su visomis konkurso sąlygomis.

Lauksime Jūsų ŠIURPIŲ darbų! 🚀