Lituanicon XXXIV: ŠIURPAS

Monstrai ir vaizduotės ribos. Viliaus Dranseikos pranešimas

Aprašymas

Vaizduotė kartais laikoma gebėjimu, kuris yra nesuvaržytas ir neapribotas, atviras begalinėms galimybių kombinacijoms. Įsivaizduoti esą galima bet ką. Tad kodėl siaubo žanre beveik be išimčių monstrai atitinka tą patį modelį – žmogaus ar plėšraus gyvūno, išsiskiriančio dažnai visai nedideliu rinkiniu hiperbolizuotų grėsmingų bruožų? Kažko, atpažįstamai žmogiško ar gyvūniško, tik daug greitesnio, stipresnio, purvinesnio, kraugeriškesnio, agresyvesnio, abejingesnio skausmui, labiau suirusio. Kodėl siaubo pasauliai dažnai yra tiesiog užaštrintos mūsiškės realybės formos – taip lengvai atpažįstamos, kad dažnai pasitelkiamos socialiniams komentarams ir kritikai? Ir ką šie dalykai gali mums pasakyti apie vaizduotes ribas ir siaubo funkcijas?

Pranešimą pristato Lietuvos skeptikų draugija, burianti žmones, kurie nori prisidėti prie visuomenės atsparumo didinimo ugdant kritinį mąstymą, ginant vartotojų teises ir saugant pliuralistinės visuomenės modelį. Lituanicon festivalio metu draugija pristatys kritinio mąstymo įrankius sujungsiančius fantastų vaizduotės galimybes ir skeptikų kvestionuojamas žmogaus pažinimo ribas.

PranešėjasVilius Dranseika – Skeptikų draugijos valdybos narys, filosofas, Krokuvos Jogailos ir Vilniaus universitetų mokslininkas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *