Lituanicon XXXIV: ŠIURPAS

Dvilypė šiurpo prigimtis, Jacques Callot, Goya ir Dark Fantasy – Konstantino Gaitanži pranešimas

Aprašymas. Šiurpo atmainos – “horror” ir “terror”, kuo jos panašios ir kuo skirtingos? Kaip keičiasi jų aktualumas ir kaip jos reiškiasi vizualinėje kultūroje? Analizuojami pavyzdžiai klasikinėje dailėje – Jacques Callot ir Francisco Goya. Kodėl du garsiausi Goyos grafikos ciklai tokie skirtingi? Galiausiai, kaip šie motyvai reiškiasi XX ir XXI amžiaus dark fantasy kultūroje?

Apie pranešėją: Dr. Konstantinas Gaitanži yra šiuolaikinis menininkas, tyrėjas, dėstytojas. Turi VDA meno daktaro laipsnį, Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjungos narys. Moksliniai interesai – sąmonės filosofija, pažinimo ribos, mokslinių metodų integravimas meno praktikoje.