01. Giedrius Abugelis „Pasiuntinys“

Kažkoks svetimas žmogus įžengė į kaimą. Pirmiausiai jį pamatė, o tiksliau – išgirdo, trys berniukai, kurie žaidė atsitūpę smėlyje, šalia … Continue reading 01. Giedrius Abugelis „Pasiuntinys“