29. Neda Slausgalvytė „Be pavadinimo“

Išdegusi properša tylėjo. Nežinodamas galėtum pagalvoti, jog nebylumas – tai amžių amžiais ją lydintis bruožas. Pilkas rūkas, dengiantis akimis aprėpiamus … Continue reading 29. Neda Slausgalvytė „Be pavadinimo“