30. Aliumininis Kirstukas „Į pelkę žengęs…“

– …o kairėje matome uosį, kuriame, gerai įsižiūrėję, įžvelgsite net dvi gyvenamas dreves. Ar galite pasakyti, kas jose gyvena? Na, … Continue reading 30. Aliumininis Kirstukas „Į pelkę žengęs…“