21. Akvilė Kitovaitė „Pasviręs Lizos bokštas“

Tokiomis dienomis, kai saulė šliaužioja pažeme lyg šuo, Drekholmo miestelis ištisas valandas skendi rausvoje prieblandoje. Vyrai juodais apdarais slankioja su … Continue reading 21. Akvilė Kitovaitė „Pasviręs Lizos bokštas“