Lituanicon XXXII: DraKonas
Giedrė Beconytė Lituanicone skaitys pranešimą apie fantastinę kartografiją

Dr. Giedrės Beconytės pranešimas apie mitinių būtybių geografiją

Aprašymas:

Lituanicon XXXII: Drakonas metu Vilniaus universiteto Geomokslų instituto profesorė dr. Giedrė Beconytė pasakojo apie mitinių būtybių buveinių tyrimą, kuris buvo šalutinis Vilniaus universiteto kartografų (žemėlapių sudarytojų ir tyrinėtojų) produktas bei du žemėlapius, iš kurių vienas jau paplito visame pasaulyje, o antrasis dar tik laukia savo valandos. 

„Geografija – mokslas apie reiškinių teritorinius dėsningumus, sąsajas, tendencijas. Kartografija – šių dėsningumų vaizdavimo žemėlapiuose mokslas ir menas. Mitinės būtybės, apibrėžiant jas šiuolaikiškai techniškai – tai išnykusios ar sparčiai nykstančios rūšys, apie kurias nepakanka informacijos. Būtent todėl jos taip skatina mūsų vaizduotę.“ – teigia mokslininkė. „Sudarydami žemėlapius sprendėme geografams įprastą uždavinį – sužymėti jų buveines, remiantis apytikre tipologija pateikti pagrindines charakteristikas ir paskleisti šią informaciją kuo plačiau. Analizavome daugybę literatūros šaltinių, kurie padėjo atskirti tikras mitines rūšis nuo paprastų pasakų ar literatūros kūrinių personažų. Kiek pavyko, surinkome informaciją apie jų gyvenamąją aplinką. Įvairovė nustebino – geografinėje Europoje aptikome mažiausiai 274 tipų būtybes, iš kurių 213 pavaizdavome žemėlapyje. Tokia apimtimi geografinės nuorodos pateiktos pirmą kartą. Tyrinėjant žemėlapius kilo įvairių įdomių įžvalgų, kuriomis pasidalinsime renginio metu.“

Apie pranešėją

Giedrė Beconytė yra fizinių mokslų daktarė (nuo 2000), profesorė (nuo 2018).

Lietuvos kartografų draugijos atsakingoji sekretorė (nuo 2003).

VĮ „GIS-Centras“ Erdvinės informacijos infrastruktūros skyriaus vedėja (2012-2020).

Tarptautinių konferencijų AGILE International Conference on Geographic Information Science mokslinio komiteto narė (nuo 2017).

Tarptautinių mokslo žurnalų Journal of Maps, Geodesy and Cartography, Kartographische Nachrichten – Journal of Cartography and Geographic Information redakcinių kolegijų narė.

Ji yra paskelbusi virš 70 mokslinių straipsnių ir sukūrusi apie 40 originalių teminių žemėlapių.

Moksliniai interesai: kompleksiniai kartografiniai projektai, projektų valdymas, sistemų analizė, loginiai tyrimų metodai, erdvinės informacijos infrastruktūros, sąmonės žemėlapiai, teminiai žemėlapiai