Lituanicon XXXIV: ŠIURPAS

Šiurpas vaizduojamajame mene: personažas & nejauka. Intermedialus Skaidros Trilupaitytės pranešimas (kartu su Mantu Talmantu)

Aprašymas

Istoriniame mene ne sykį mėgautasi gąsdinančiais (pvz. irstančio kūno) vaizdiniais, makabriškais siužetais. Savo ruožtu, šiandienos informacinio pertekliaus laikais aštrūs vaizdai, rodos, nebegali sukelti šoko. Siaubo žanrui atstovaujantys personažai masinės kultūros lauke susiniveliuoja, o vizualinė bjaurastis nesunkiai suvartojama (nors išgąsdinti mus vis dar desperatiškai mėgina atrakcionų „siaubo kambariai” ar vis įmantresni specialieji efektai kine). Kaip bežiūrėsime, pats kultūrinio vartojimo totalizavimas nupigino nuoširdaus nustebimo ir išgąsčio galimybę. Pranešime keliama prielaida, jog tikrasis baimės personažas vizualinėje kultūroje paprastai nėra iki galo iššifruojamas – ji/s gali būti fragmentuota/s, neretai atliepianti/s nekasdieninio (antgamtiško) potyrio, protu nesuvokiamos paslapties, magijos ilgesį. Taigi šiuo atveju tikslinga atsižvelgti į nejaukias keistąsias (weird) medijas, kurių tarpininkavimas išryškina bedugnę tarp skirtingų – pažinios ir nepažinios/antžmogiškos – ontologinių santvarkų. Antgamtiškumas, pasak siaubą tyrinėjusio medijų teoretiko Eugene Thacker, kartais veikia kaip realiai esanti, nors ir nematoma, būtybė, atstovaujanti tiems reiškiniams, kurie iš principo negali būti medijuojami; būtybė, kurios neįmanoma suvokti pasitelkus mūsų regos galimybių spektrą.

Skaidra Trilupaitytė – menotyrininkė, kultūros politikos tyrinėtoja, Lietuvos kultūros tyrimų instituto vyresnioji mokslo darbuotoja, Vilniaus dailės akademijos dėstytoja, parodų kuratorė.

Mantas Talmantas – media menininkas dirbantis 3D, animacijos, fotogrametrijos, 360 panoramų ir virtualios realybės srityse. Dėsto Vilniaus Dizaino Kolegijoje, Mykolo Romerio universiteto Ekonomikos ir verslo institute, Vilniaus Verslo kolegijoje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *