Lituanicono literatūrinio ir vizualiojo meno konkursų apdovanojimai

Konkursų nugalėtojų apdovanojimas:

LITERATŪRA
1 vieta. Sofija Kryžmantaitė „Dar daug“
2 vieta. Milda Jensen „Krikšto močia“
3 vieta. Vladimir Kosatyj „Neįtikėtini nuostabiojo siro Levreno nuotykiai drakono medžioklėje“

VIZUALIEJI MENAI
1 VIETA.
Tas Ievastikas
„Švelnusis Zervinčius“
Dzūkijoje, Zervynų apylinkėse gyveno ne tik žmonės, vištos, avys ir kiti gyvuliai, bet ir baltasis drakonas, pramintas Zervinčiumi. Drakonas buvo švelnumo įsikūnijimas, kaip gyvas nenuskriaudęs jokio gyvio, o labiausiai mylėjo aveles. Šias saugojo, snausdamas pievose, o jos irgi mielai prie didelio bičiulio glausdavosi. Ką Zervinčius ėdė niekas nežinojo, gyvuliai jam buvo tik draugai, žmonių irgi nelietė – sklido kalbos, kad drakonas meile sotus.

Darbas atliktas skaitmeninės tapybos technika (digital painting), naudojant iPad+pencil ir programą Procreate.

2 VIETA.
Vilius Balsevičius
Atlikimo technika: pigmentiniai markeriai

3 VIETA.
Lonely Soul
„Make the dragon wonder“
Technika: digital 2d art, Krita, Wacom S